ඩොලර් 50 ට වැඩි ඕනෑම ඇණවුමක් සඳහා නොමිලේ නැව්ගත කිරීම !!! ප්ලස් ඕනෑම ඇණවුමක් සමඟ නොමිලේ අත් සනීපාරක්ෂක !!!

ගෘහ සත්කාර කෙස්.ටොක්ස් පූර්ණ ප්‍රතිකාර කට්ටලය

නිත්ය මිල $49.00

ප්ලාස්ටික් සැත්කම් 

(සම්පූර්ණ ප්‍රතිනිර්මාණය සහ හිසකෙස් පුනර්ජනනය)

 

එය a පිරවුම ප්රතිකාර එය නැවත පිරවීම එම හිසකෙස්  බාහිකය සමග එය Hyඇලූරොනික් අම්ලය සහ බහු ඇමයිනෝ අම්ල, ප්රවර්ධනය කිරීමයි විසිරී ඇතth, ප්‍රතිරෝධය, සහ නම්යශීලී වේ දක්වා එම හිසකෙස් සම්මුති විරහිත හිසකෙස් නැවත සකස් කිරීම හිසකෙස් වයනය සහ හැඩය

හානියට පත් හිසකෙස් ආශ්චර්යමත් ප්‍රතිකාරයකි අවශ්‍යතා

 

එම කෙස්.ටොක්ස්සම්පූර්ණ ප්රතිකාරය යනු සම්පූර්ණ හිසකෙස් ප්රකෘතිමත් වීමකි! එහි සූත්රය, පොහොසත් Aíaඇමේසන් සහ ලිපොෆිලික් සංකීර්ණයේ බෙරීට ස්වාභාවික කාරක හා රසායනික ක්‍රියාවලීන් නිසා සිදුවන සියලුම හානිය නැවත ලබා ගැනීමේ බලය ඇත. එහි ප්‍රති ඔක්සිකාරක ධාරිතාව ගැඹුරු සජලනය හා ප්‍රතිනිර්මාණය සපයන අතර හිසකෙස් කැපීම පුනර්ජීවනය කරයි. පළමු යෙදුමෙන් පසු ප්‍රති results ල දැකගත හැකිය!

 

සෘජු තරඟකරුවන්:

ශ්රව්යාබාධිත Me - ෂ්වාස්කොෆ් / තන්තුමය -ලෝරල්

Faqs නොමැත

වසන්න (esc)

උත්පතන

තැපැල් ලැයිස්තු ලියාපදිංචි වීමේ පෝරමයක් කාවැද්දීමට මෙම උත්පතන භාවිතා කරන්න. විකල්පයක් ලෙස එය නිෂ්පාදනයක් හෝ පිටුවකට සබැඳියක් සමඟ ක්‍රියා කිරීමට සරල ඇමතුමක් ලෙස භාවිතා කරන්න.

වයස් සත්‍යාපනය

Enter ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබ මත්පැන් පානය කිරීමට තරම් වයසින් සිටින බව තහවුරු කරයි.

සෙවීම

සාප්පු ට්රොලිය

ඔබේ කරත්ත දැනට හිස්.
දැන් සාප්පු යන්න